PFI Catalog

Deep Groove Ball Bearings

PFI - Deep Groove Ball Bearings

Image Product number Data
10BCDS1 Height (mm): 12.7
Weight (Kg): 0.048
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 30.00
Diameter between holes (mm):
12BC04S3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
15BCD107 Height (mm): 12.7
Weight (Kg): 0.056
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
16001 C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.019
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 28.00
Diameter between holes (mm):
16002 C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
16003 C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
16004 C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
203JD Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.081
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
203KRR2 C3 Height (mm): 18.29
Weight (Kg): 0.07
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 16.20
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
203KRR5 C3 Height (mm): 18.29
Weight (Kg): 0.098
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 13.08
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
204BBAR Height (mm): 15.49
Weight (Kg): 0.1
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 19.06
Outer diameter (mm): 45.22
Diameter between holes (mm):
204KRR2 C3 Height (mm): 20.96
Weight (Kg): 0.12
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.65
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
204RY2 Height (mm): 18.66
Weight (Kg): 0.122
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 16.03
Outer diameter (mm): 45.22
Diameter between holes (mm):
205KRP2 Height (mm): 21.03
Weight (Kg): 0.202
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 19.07
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
205KRR2 C3 Height (mm): 19.4
Weight (Kg): 0.17
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.25
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
205KRRB2 C3 Height (mm): 25.4
Weight (Kg): 0.16
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
206KRRB6-3L Height (mm): 24
Weight (Kg):
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.43
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
207KRR AH03 C3 Height (mm): 25
Weight (Kg): 0.35
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
207NPPB Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.27
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
208KRR4 C3 Height (mm): 27.5
Weight (Kg): 0.496
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.89
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
209KRRB2 C3 Height (mm): 30
Weight (Kg): 0.585
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.10
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
60/22-2RS C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.078
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.00
Outer diameter (mm): 44.00
Diameter between holes (mm):
60/28-2RS C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.103
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
60/32-2RS C3 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.129
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 32.00
Outer diameter (mm): 58.00
Diameter between holes (mm):
6000-2RS C0 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.02
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 26.00
Diameter between holes (mm):
6000-2RS C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.213
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 26.00
Diameter between holes (mm):
6000-TT C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.021
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 26.00
Diameter between holes (mm):
6000-ZZ C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.211
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 26.00
Diameter between holes (mm):
6001-2RS C0 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.02
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 28.00
Diameter between holes (mm):
6001-2RS C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.02
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 28.00
Diameter between holes (mm):
6002 C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6002-2RS C0 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6002-2RS C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6002-ZZ C0 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.033
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6002-ZZ C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.032
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6003 C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6003-2RS C0 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6003-2RS C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6003-ZZ C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.041
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6003DW Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.041
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 16.98
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6004-2RS 3/4 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 19.05
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6004-2RS C0 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.07
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6004-2RS C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.07
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6004-ZZ C0 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.071
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6004-ZZ C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.071
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6004DW Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.067
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6004LL Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.071
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6005-2RS C0 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6005-2RS C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6005-ZZ C0 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6005-ZZ C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.084
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6006-2RS C3 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.12
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 55.00
Diameter between holes (mm):
6006-2RS d32 C3 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 32.00
Outer diameter (mm): 55.00
Diameter between holes (mm):
6007-2RS C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.16
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6008-2RS C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.19
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
6009-2RS C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.24
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 75.00
Diameter between holes (mm):
6010-2RS C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.26
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
6011-2RS C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.39
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 55.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
6012-2RS C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.42
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 60.00
Outer diameter (mm): 95.00
Diameter between holes (mm):
6013-2RS C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.44
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 65.00
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
6014-2RS C3 Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.6
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 70.00
Outer diameter (mm): 110.00
Diameter between holes (mm):
6015-2RS C3 Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.64
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 75.00
Outer diameter (mm): 115.00
Diameter between holes (mm):
6016-2RS C3 Height (mm): 22
Weight (Kg): 0.88
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 80.00
Outer diameter (mm): 125.00
Diameter between holes (mm):
6017-2RZ C3 Height (mm): 22
Weight (Kg): 0.951
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 85.00
Outer diameter (mm): 130.00
Diameter between holes (mm):
606-2RS C3 Height (mm): 6
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 6.00
Outer diameter (mm): 17.00
Diameter between holes (mm):
607-2RS C3 Height (mm): 6
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 7.00
Outer diameter (mm): 19.00
Diameter between holes (mm):
608-2RS C0 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 22.00
Diameter between holes (mm):
608-2RS C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 22.00
Diameter between holes (mm):
608-ZZ C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.012
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 22.00
Diameter between holes (mm):
609-2RS C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.015
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 9.00
Outer diameter (mm): 24.00
Diameter between holes (mm):
62/22-2RS C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.00
Outer diameter (mm): 50.00
Diameter between holes (mm):
62/22/23 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.119
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 23.00
Outer diameter (mm): 50.00
Diameter between holes (mm):
62/28 NR C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.177
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 58.00
Diameter between holes (mm):
62/28-2RS C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.182
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 58.00
Diameter between holes (mm):
62/32-2RS C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.227
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 32.00
Outer diameter (mm): 65.00
Diameter between holes (mm):
6200-2RS C0 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 30.00
Diameter between holes (mm):
6200-2RS C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 30.00
Diameter between holes (mm):
6200-ZZ C0 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 30.00
Diameter between holes (mm):
6200-ZZ C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.032
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 30.00
Diameter between holes (mm):
6200-ZZ NR C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.035
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 30.00
Diameter between holes (mm):
62000-2RS C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.022
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 26.00
Diameter between holes (mm):
6201 C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6201-2RS 1/2 C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.035
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.70
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6201-2RS C0 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6201-2RS C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6201-TT C3 Height (mm): 102
Weight (Kg): 0.038
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6201-ZZ C0 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6201-ZZ C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.039
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6202 NR C3 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6202-2RS 1/2 C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.045
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.70
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202-2RS 5/8 C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.046
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.88
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202-2RS C0 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.046
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202-2RS C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202-2RS d12 C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.052
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202-2RS d16 C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.047
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 16.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202-TT C3 Height (mm): 112
Weight (Kg): 0.045
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202-ZZ C0 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.046
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202-ZZ C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6202VVNCX Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.052
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 39.70
Diameter between holes (mm):
6203 C0 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS 1/2 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.067
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.70
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS 3/4 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.071
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 19.05
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS 5/8 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.058
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.88
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS C0 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS CV Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.068
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS d14 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.057
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 14.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS d16 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 16.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-2RS d18 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.063
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 18.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-TT C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.063
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-ZZ C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203-ZZ NR C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.068
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6203LHA-15 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.067
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
6204 C0 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6204 C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6204 W12 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.098
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6204-2RS C0 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6204-2RS C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6204-TT C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.107
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6204-ZZ C0 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6204-ZZ C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6204DW Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.106
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 18.75
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6205 C0 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.13
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6205 C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.138
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6205 NC C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.13
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6205-2RS C0 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.13
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6205-2RS C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.13
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6205-2RS d1 C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.13
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.40
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6205-2RST C3 KK Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.13
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6205-ZZ C0 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.13
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6205-ZZ C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.13
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6206 C0 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.2
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6206 C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.21
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6206-2RS C0 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.2
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6206-2RS C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.2
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6206-2RS d20 C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.21
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6206-2RST C3 KK Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.2
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6206-ZZ C0 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.2
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6206-ZZ C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.21
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6207-2RS C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.29
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
6208 C3 VE167 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.386
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
6208 NR C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.37
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
6208-2RS C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.37
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
6209-2RS C3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.41
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
6209-ZZ C0 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.413
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
6210-2RS C3 Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.46
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
6211-2RS C3 Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.61
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 55.00
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
6212-2RS C3 Height (mm): 22
Weight (Kg): 0.78
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 60.00
Outer diameter (mm): 110.00
Diameter between holes (mm):
6213-2RS C3 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.99
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 65.00
Outer diameter (mm): 120.00
Diameter between holes (mm):
6214 C3 Height (mm): 24
Weight (Kg): 1.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 70.00
Outer diameter (mm): 125.00
Diameter between holes (mm):
6214-2RS C3 Height (mm): 24
Weight (Kg): 1.161
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 70.00
Outer diameter (mm): 125.00
Diameter between holes (mm):
6217 C0 Height (mm): 28
Weight (Kg): 1.848
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 85.00
Outer diameter (mm): 150.00
Diameter between holes (mm):
62200-2RS C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.052
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 30.00
Diameter between holes (mm):
62201-2RS C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.05
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
62202-2RS C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
62203-2RS C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
62204-2RS C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.14
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
62205-2RS C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.15
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
62206-2RS C3 Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.24
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
62207-2RS C3 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.38
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
62208-2RS C3 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.47
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
623-2RS C3 Height (mm): 4
Weight (Kg): 0.003
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 3.00
Outer diameter (mm): 10.00
Diameter between holes (mm):
623-ZZ C3 Height (mm): 4
Weight (Kg): 0.003
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 3.00
Outer diameter (mm): 10.00
Diameter between holes (mm):
62301-2RS C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 37.00
Diameter between holes (mm):
62302-2RS C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
62303-2RS C3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.15
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
62304-2RS C3 Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.2
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
62304-2RS d17 C3 Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.21
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
62305-2RS C3 Height (mm): 24
Weight (Kg): 0.32
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
62306-2RS C3 Height (mm): 27
Weight (Kg): 0.49
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
62307-2RS C3 Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.66
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
62309-2RS C3 Height (mm): 36
Weight (Kg): 1.19
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
62310-2RS C3 Height (mm): 40
Weight (Kg): 1.606
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.00
Outer diameter (mm): 110.00
Diameter between holes (mm):
62322,2-2RS C3 Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.234
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.20
Outer diameter (mm): 56.00
Diameter between holes (mm):
62322.2-2RS C3 Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.24
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.20
Outer diameter (mm): 56.00
Diameter between holes (mm):
624-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.003
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 4.00
Outer diameter (mm): 13.00
Diameter between holes (mm):
624-ZZ C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.004
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 4.00
Outer diameter (mm): 13.00
Diameter between holes (mm):
625-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.005
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 5.00
Outer diameter (mm): 16.00
Diameter between holes (mm):
626-2RS C3 Height (mm): 6
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 6.00
Outer diameter (mm): 19.00
Diameter between holes (mm):
627-2RS C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 7.00
Outer diameter (mm): 22.00
Diameter between holes (mm):
627-ZZ C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.015
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 7.00
Outer diameter (mm): 22.00
Diameter between holes (mm):
628-2RS C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.02
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 24.00
Diameter between holes (mm):
629-2RS C3 Height (mm): 8
Weight (Kg): 0.02
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 9.00
Outer diameter (mm): 26.00
Diameter between holes (mm):
63/22 XA4J1 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.174
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.00
Outer diameter (mm): 56.00
Diameter between holes (mm):
63/22-2RS C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.18
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.00
Outer diameter (mm): 56.00
Diameter between holes (mm):
63/28 C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.29
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
63/28-2RS C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.29
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
63/28-RS C3 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.29
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
63/28-X1 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.36
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
63/28-X1RS Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.36
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
63/32-2RS C3 Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.389
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 32.00
Outer diameter (mm): 75.00
Diameter between holes (mm):
63/32-2RS NR C3 Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.392
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 32.00
Outer diameter (mm): 75.00
Diameter between holes (mm):
630/8-2RS C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.021
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 22.00
Diameter between holes (mm):
6300-2RS C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.05
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
6300-ZZ C3 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.05
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
63001-2RS C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 28.00
Diameter between holes (mm):
63003-2RS C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.063
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
63004-2RS C3 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.095
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
63006-2RS C3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.16
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 55.00
Diameter between holes (mm):
63007-2RS C3 Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.22
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6301-2RS C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.06
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 37.00
Diameter between holes (mm):
6301-ZZ C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.062
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 37.00
Diameter between holes (mm):
6302 d17 C3 Height (mm): 13
Weight (Kg): 1.44
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6302-2RS C3 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6302-ZZ C0 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6302-ZZ C3 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.086
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6302-ZZ NR C3 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6302RMX Height (mm): 16.16
Weight (Kg): 0.122
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.28
Outer diameter (mm): 44.00
Diameter between holes (mm):
6302VVNCXCE Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.085
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6303-2RS C0 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.118
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6303-2RS C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.115
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6303-2RS HT C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.115
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6303-ZZ C3 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.12
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6304 C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.14
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6304-2RS C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.14
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6304-2RS HT C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.152
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6304-ZZ C0 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.14
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6304-ZZ C3 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.154
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
6305-2RS C0 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.23
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6305-2RS C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.23
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6305-2RS d22 C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.249
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6305-Z NR C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.244
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6305-ZZ C0 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.23
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6305-ZZ C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.23
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6306-2RS C3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.35
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
6306-2RS d25 C3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.38
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
6306-2RS d32 C3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.32
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 32.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
6306-Z NR C3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.35
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
6306-ZZ C3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.355
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
6307-2RS C3 Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.46
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
6307-Z NR C3 Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.48
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
6307-ZZ C3 Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.47
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
6308 NR C3 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.65
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
6308-2RS C3 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.63
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
6308-Z NR C3 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.65
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
6308-ZZ C3 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.63
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
6309-2RS C3 Height (mm): 25
Weight (Kg): 0.84
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
6310-2RS C3 Height (mm): 27
Weight (Kg): 1.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.00
Outer diameter (mm): 110.00
Diameter between holes (mm):
6311 C3 Height (mm): 29
Weight (Kg): 1.368
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 55.00
Outer diameter (mm): 120.00
Diameter between holes (mm):
6311-2RS C3 Height (mm): 29
Weight (Kg): 1.37
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 55.00
Outer diameter (mm): 120.00
Diameter between holes (mm):
6312-2RS C3 Height (mm): 31
Weight (Kg): 1.71
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 60.00
Outer diameter (mm): 130.00
Diameter between holes (mm):
6313-2RS C3 Height (mm): 33
Weight (Kg): 2.12
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 65.00
Outer diameter (mm): 140.00
Diameter between holes (mm):
634-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.005
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 4.00
Outer diameter (mm): 16.00
Diameter between holes (mm):
635-2RS C3 Height (mm): 6
Weight (Kg): 0.008
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 5.00
Outer diameter (mm): 19.00
Diameter between holes (mm):
638-2RS C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 28.00
Diameter between holes (mm):
6403-2RS C3 Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.27
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
6800-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.005
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 19.00
Diameter between holes (mm):
6801-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.006
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 21.00
Diameter between holes (mm):
6802-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.007
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 24.00
Diameter between holes (mm):
6803-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.008
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 26.00
Diameter between holes (mm):
6804-2RS C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.018
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
6805-2RS C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.022
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 37.00
Diameter between holes (mm):
6806-2RS C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.028
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
684-2RS C3 Height (mm): 4
Weight (Kg): 0.003
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 4.00
Outer diameter (mm): 9.00
Diameter between holes (mm):
685-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.003
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 5.00
Outer diameter (mm): 11.00
Diameter between holes (mm):
686-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 6.00
Outer diameter (mm): 13.00
Diameter between holes (mm):
687-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.002
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 7.00
Outer diameter (mm): 14.00
Diameter between holes (mm):
688-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.008
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 16.00
Diameter between holes (mm):
689-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.003
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 9.00
Outer diameter (mm): 17.00
Diameter between holes (mm):
6900-2RS C3 Height (mm): 6
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 22.00
Diameter between holes (mm):
6901-2RS C3 Height (mm): 6
Weight (Kg): 0.011
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 24.00
Diameter between holes (mm):
6902-2RS C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.016
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 28.00
Diameter between holes (mm):
6903-2RS C3 Height (mm): 7
Weight (Kg): 0.018
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 30.00
Diameter between holes (mm):
6904-2RS C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.036
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 37.00
Diameter between holes (mm):
6904DW Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.042
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 18.75
Outer diameter (mm): 37.00
Diameter between holes (mm):
6905-2RS C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.042
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
6906-2RS C3 Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.051
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
6907-2RS C3 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.074
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 55.00
Diameter between holes (mm):
6908-2RS C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.115
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
695-2RS C3 Height (mm): 4
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 5.00
Outer diameter (mm): 13.00
Diameter between holes (mm):
696-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.004
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 6.00
Outer diameter (mm): 15.00
Diameter between holes (mm):
697-2RS C0 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.008
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 7.00
Outer diameter (mm): 17.00
Diameter between holes (mm):
697-2RS C3 Height (mm): 5
Weight (Kg): 0.007
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 7.00
Outer diameter (mm): 17.00
Diameter between holes (mm):
698-2RS C3 Height (mm): 6
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 19.00
Diameter between holes (mm):
699-2RS C3 Height (mm): 6
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 9.00
Outer diameter (mm): 20.00
Diameter between holes (mm):
88128R Height (mm): 27.5
Weight (Kg): 0.57
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.89
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
949100-1610 Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.039
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.50
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
949100-2140 Height (mm): 17.5
Weight (Kg): 0.079
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
949100-2790 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.056
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
949100-3190 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.092
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 43.00
Diameter between holes (mm):
949100-3330 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.19
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
949100-3360 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.098
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 46.00
Diameter between holes (mm):
949100-3480 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.038
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 38.00
Diameter between holes (mm):
949100-3660 Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.038
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
949100-3820 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.115
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
98305 C3 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.198
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
B10-27D Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.03
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 27.00
Diameter between holes (mm):
B10-46D Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.023
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 23.00
Diameter between holes (mm):
B10-50D Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.025
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 27.00
Diameter between holes (mm):
B10-50TT Height (mm): 112
Weight (Kg): 0.029
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 27.00
Diameter between holes (mm):
B10-51D Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.026
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 10.00
Outer diameter (mm): 27.00
Diameter between holes (mm):
B12-32D Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.036
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
B12-40D Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.065
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
B12-53D Height (mm): 10
Weight (Kg): 0.062
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
B12-57D Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.45
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
B15-115D Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.091
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 43.32
Diameter between holes (mm):
B15-45D Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 45.00
Diameter between holes (mm):
B15-48D Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
B15-69D Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.056
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 35.00
Diameter between holes (mm):
B15-70D Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.04
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 32.00
Diameter between holes (mm):
B15-83D Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
B15-85D Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.086
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
B15-86D Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.105
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
B17-102DR1 Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.121
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
B17-107D Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.146
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
B17-116D Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.178
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
B17-126D Height (mm): 17.6
Weight (Kg): 0.313
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
B17-127D Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.313
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
B17-47D Height (mm): 24
Weight (Kg): 0.175
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
B17-52D Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.155
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
B17-92D Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.08
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
B17-99D Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.17
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
B20-157D Height (mm): 9
Weight (Kg): 0.05
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
B25-139D Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.326
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
B25-147D Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.261
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
B25-163D Height (mm): 27
Weight (Kg): 0.263
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 60.00
Diameter between holes (mm):
B25-238D Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.305
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
B8-23D Height (mm): 14.2
Weight (Kg): 0.031
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 23.00
Diameter between holes (mm):
B8-74D Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.024
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 22.00
Diameter between holes (mm):
B8-79D Height (mm): 11
Weight (Kg): 0.024
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 23.00
Diameter between holes (mm):
B8-85D Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.031
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 23.00
Diameter between holes (mm):
BB1-0078 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.136
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
BB1B362021 Height (mm): 20
Weight (Kg): 0.405
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.00
Outer diameter (mm): 75.00
Diameter between holes (mm):
BB1B446740 Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.192
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
G1015KRRB-3L Height (mm): 44.4
Weight (Kg): 0.267
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 23.81
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
G1100KRRB-3L Height (mm): 44.4
Weight (Kg): 0.227
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.40
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
G1102KPPB3 Height (mm): 48.4
Weight (Kg): 0.38
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.57
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
G1102KRRB-3L Height (mm): 48.4
Weight (Kg): 0.423
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.58
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
G1103KPPB3 Height (mm): 48.4
Weight (Kg): 0.376
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.16
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
G1103KRRB-3L Height (mm): 48.4
Weight (Kg): 0.399
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.16
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
G1108KRRB-3L Height (mm): 56.3
Weight (Kg): 0.756
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.10
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
G206NPPB Height (mm): 16
Weight (Kg): 0.18
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
G210KPPB2 Height (mm): 30
Weight (Kg):
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.10
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
GE25KRRB-3L Height (mm): 44.4
Weight (Kg): 0.25
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
GE30KRRB-3L Height (mm): 48.4
Weight (Kg): 0.38
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
GE35KRRB-3L Height (mm): 51.1
Weight (Kg): 0.599
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
GE40KRRB-3L Height (mm): 56.3
Weight (Kg): 0.74
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
GE45KRRB-3L Height (mm): 56.3
Weight (Kg): 0.81
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
GE50KRRB-3L Height (mm): 62.8
Weight (Kg): 1.016
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
GNE40KRRB-3L Height (mm): 54.6
Weight (Kg): 1.02
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
GNE50KRRB-3L Height (mm): 66.7
Weight (Kg): 1.87
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.00
Outer diameter (mm): 110.00
Diameter between holes (mm):
GNE60KRRB Height (mm): 68.4
Weight (Kg): 2.7
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 60.00
Outer diameter (mm): 130.00
Diameter between holes (mm):
GRA010NPPB-3L Height (mm): 28.6
Weight (Kg): 0.134
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.88
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
GRA012NPPB-3L Height (mm): 30.9
Weight (Kg): 0.16
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 19.05
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
GRA014NPPB-3L Height (mm): 30.9
Weight (Kg): 0.21
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.23
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
GRA100NPPB-3L Height (mm): 30.9
Weight (Kg): 0.18
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.40
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
GRA102NPPB-3L Height (mm): 35.7
Weight (Kg): 0.354
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.59
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
GRA103NPPB-3L Height (mm): 35.8
Weight (Kg): 0.3
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.16
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
GRA104-206-NPPB-3L Height (mm): 35.7
Weight (Kg): 0.28
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 31.75
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
GRA104NPPB-3L Height (mm): 39
Weight (Kg): 0.5
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 31.75
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
GRA107NPPB-3L Height (mm): 38.9
Weight (Kg): 0.502
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 36.51
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
GRA108NPPB-3L Height (mm): 43.7
Weight (Kg): 0.726
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.10
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
GRA112NPPB-3L Height (mm): 43.7
Weight (Kg): 0.727
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 44.45
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
GRAE20NPPB-3L Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.132
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
GRAE25NPPB-3L Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.186
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
GRAE30NPPB-3L Height (mm): 35.7
Weight (Kg): 0.318
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
GRAE35NPPB-3L Height (mm): 38.9
Weight (Kg): 0.513
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
GRAE40NPPB-3L Height (mm): 43.7
Weight (Kg): 0.62
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
GRAE45NPPB-3L Height (mm): 43.8
Weight (Kg): 0.7
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
GRAE50NPPB-3L Height (mm): 43.8
Weight (Kg): 0.771
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
GRAE55NPPB-3L Height (mm): 48.4
Weight (Kg): 0.807
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 55.00
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
GW208PPB12 Height (mm): 36.51
Weight (Kg): 0.9
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.58
Outer diameter (mm): 85.75
Diameter between holes (mm):
GY1012KRRB-3L Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.16
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 19.05
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
GY1100KRRB-3L Height (mm): 34
Weight (Kg): 0.18
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.40
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
GY1104-206-KRRB-3L Height (mm): 38.1
Weight (Kg): 0.27
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 31.75
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
GY1104KRRB-3L Height (mm): 42.9
Weight (Kg): 0.352
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 31.75
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
GY1108KRRB-3L Height (mm): 49.2
Weight (Kg): 0.635
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.10
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
GY1112KRRB-3L Height (mm): 49.2
Weight (Kg): 0.748
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 44.45
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
GY1200KRRB-3L Height (mm): 55.6
Weight (Kg): 1.18
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.80
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
MR148-2RS MC3 Height (mm): 4
Weight (Kg): 0.002
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 8.00
Outer diameter (mm): 14.00
Diameter between holes (mm):
NA206-3L Height (mm): 48.4
Weight (Kg): 0.579
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
NA207-3L Height (mm): 51
Weight (Kg): 0.49
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
NA208-3L Height (mm): 56.3
Weight (Kg): 0.29
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 26.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
P33TM01NXC3 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.44
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 33.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
P35TM11NX1C3 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.49
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
P536906 Height (mm): 22
Weight (Kg): 0.303
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 26.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
P83A831GC5 Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.29
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 36.20
Outer diameter (mm): 67.00
Diameter between holes (mm):
PA04100040 Height (mm): 74.5
Weight (Kg): 0.35
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.91
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
PA04100149 Height (mm): 71.9
Weight (Kg): 0.27
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 23.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
PA205GP Height (mm): 19.4
Weight (Kg): 0.212
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 16.00
Outer diameter (mm): 53.09
Diameter between holes (mm):
PA3303 Height (mm): 24.2
Weight (Kg): 0.18
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
PAB12831 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.195
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
PAFD209RM Height (mm): 42.85
Weight (Kg): 1.617
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 29.97
Outer diameter (mm): 127.00
Diameter between holes (mm):
PAFD211RM Height (mm): 50.8
Weight (Kg): 2.34
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.10
Outer diameter (mm): 139.70
Diameter between holes (mm):
PAG14830390 Height (mm): 25
Weight (Kg): 0.143
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 26.80
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
PAST491A Height (mm): 42.79
Weight (Kg): 1.412
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 44.96
Outer diameter (mm): 127.00
Diameter between holes (mm):
PAST627A Height (mm): 55.5
Weight (Kg): 1.1425
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 55.56
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
PAST740 Height (mm): 55.6
Weight (Kg):
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 55.56
Outer diameter (mm): 139.70
Diameter between holes (mm):
PBB13255 Height (mm): 20.7
Weight (Kg): 0.339
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
PC30470012CS Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.065
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
PC306200113CS Height (mm): 11.3
Weight (Kg): 0.15
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
PC35520012CS Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.8
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
PC35720014CS Height (mm): 14
Weight (Kg): 0.233
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
PCS35DSF01 Height (mm): 25
Weight (Kg): 0.345
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
PCSK-25PP Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.15
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
PDG256318 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.273
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 63.00
Diameter between holes (mm):
PDG436813 Height (mm): 13
Weight (Kg): 0.151
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 43.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
PDS83B231D Height (mm): 23
Weight (Kg): 0.317
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 41.20
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
PF110415 Height (mm): 20.6
Weight (Kg): 0.2
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
PF555102 Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.28
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 75.00
Diameter between holes (mm):
PGD95DSF01A1C-O Height (mm): 17
Weight (Kg): 0.397
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 95.00
Outer diameter (mm): 120.00
Diameter between holes (mm):
PSC06C19N Height (mm): 16.5
Weight (Kg): 0.305
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
PSC06C36 Height (mm): 18
Weight (Kg): 0.353
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 75.00
Diameter between holes (mm):
PSC07A42 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.124
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 33.00
Outer diameter (mm): 55.00
Diameter between holes (mm):
PSF05A84 Height (mm): 15.5
Weight (Kg): 0.342
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 26.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
PTH51117P Height (mm): 19
Weight (Kg): 0.438
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 85.00
Outer diameter (mm): 110.00
Diameter between holes (mm):
R10-2RS C3 Height (mm): 8.73
Weight (Kg): 0.0425
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.88
Outer diameter (mm): 34.93
Diameter between holes (mm):
R12-2RS C3 Height (mm): 11.11
Weight (Kg): 0.05
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 19.05
Outer diameter (mm): 41.28
Diameter between holes (mm):
R20-2RS C3 Height (mm): 12.7
Weight (Kg): 0.12
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 31.75
Outer diameter (mm): 57.15
Diameter between holes (mm):
R3-2RS C3 Height (mm): 4.98
Weight (Kg): 0.003
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 4.76
Outer diameter (mm): 12.70
Diameter between holes (mm):
R4-2RS C3 Height (mm): 4.98
Weight (Kg): 0.008
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 6.35
Outer diameter (mm): 15.88
Diameter between holes (mm):
R4A-ZZ C0 Height (mm): 7.14
Weight (Kg): 0.004
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 6.35
Outer diameter (mm): 19.05
Diameter between holes (mm):
R6-2RS C3 Height (mm): 7.14
Weight (Kg): 0.01
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 9.53
Outer diameter (mm): 22.23
Diameter between holes (mm):
R8-2RS C3 Height (mm): 7.94
Weight (Kg): 0.02
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 12.70
Outer diameter (mm): 28.58
Diameter between holes (mm):
RA100RRB Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.19
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.40
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
RA102RRB Height (mm): 35.6
Weight (Kg): 0.315
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.57
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
RA103RRB2 Height (mm): 35.6
Weight (Kg): 0.315
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 31.70
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
RA108RR1 Height (mm): 43.7
Weight (Kg): 0.9
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.10
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
RAE15NPPB-3L Height (mm): 28.6
Weight (Kg): 0.12
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
RAE17NPPB Height (mm): 28.6
Weight (Kg): 0.11
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 40.00
Diameter between holes (mm):
RAE20NPPB-3L Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.181
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
RAE25NPPB-3L Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.19
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
RAE30NPP-3L Height (mm): 35.7
Weight (Kg): 0.35
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
RAE30NPPB-3L Height (mm): 35.7
Weight (Kg): 0.32
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
RAE35NPP-3L Height (mm): 38.9
Weight (Kg): 0.543
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
RAE35NPPB-3L Height (mm): 38.9
Weight (Kg): 0.52
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
RAE40NPPB-3L Height (mm): 43.7
Weight (Kg): 0.63
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
RAL012NPP2 Height (mm): 24.6
Weight (Kg):
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 19.05
Outer diameter (mm): 42.00
Diameter between holes (mm):
RPA205GP Height (mm): 19.4
Weight (Kg): 0.218
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 16.00
Outer diameter (mm): 53.09
Diameter between holes (mm):
SC03A76LVAX Height (mm): 21
Weight (Kg): 0.3
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
SC04A86CS12 Height (mm): 15
Weight (Kg): 0.166
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 22.00
Outer diameter (mm): 56.00
Diameter between holes (mm):
SC05B31CS37 Height (mm): 12
Weight (Kg): 0.264
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 68.00
Diameter between holes (mm):
UC202-3L Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.18
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 15.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
UC203-3L Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.17
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 17.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
UC204-3L Height (mm): 31
Weight (Kg): 0.15
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 20.00
Outer diameter (mm): 47.00
Diameter between holes (mm):
UC205-16-3L Height (mm): 34.1
Weight (Kg): 0.19
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.40
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
UC205-3L Height (mm): 34.1
Weight (Kg): 0.2
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
UC206-3L Height (mm): 38.1
Weight (Kg): 0.31
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
UC207-23-3L Height (mm): 42.9
Weight (Kg): 0.44
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 36.51
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
UC207-3L Height (mm): 42.9
Weight (Kg): 0.47
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 35.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
UC208-3L Height (mm): 49.2
Weight (Kg): 0.62
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 40.00
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
UC209-3L Height (mm): 49.2
Weight (Kg): 0.69
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
UC210-3L Height (mm): 51.6
Weight (Kg): 0.8
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 50.00
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
UC213-3L Height (mm): 65.1
Weight (Kg): 1.72
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 65.00
Outer diameter (mm): 120.00
Diameter between holes (mm):
UC214-3L Height (mm): 74.6
Weight (Kg): 1.96
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 70.00
Outer diameter (mm): 125.00
Diameter between holes (mm):
UK314 Height (mm): 56
Weight (Kg): 2.5
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 75.00
Outer diameter (mm): 160.00
Diameter between holes (mm):
W205PPB7 Height (mm): 35
Weight (Kg): 0.2215
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 23.81
Outer diameter (mm): 52.00
Diameter between holes (mm):
W208PP8 Height (mm): 36.51
Weight (Kg): 0.751
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.60
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
W208PPB12 Height (mm): 36.513
Weight (Kg): 0.919
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.58
Outer diameter (mm): 85.75
Diameter between holes (mm):
W208PPB5 Height (mm): 36.51
Weight (Kg): 0.68
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.58
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
W208PPB6 Height (mm): 36.51
Weight (Kg): 0.73
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.40
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
W208PPB8 Height (mm): 36.513
Weight (Kg): 0.71
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.58
Outer diameter (mm): 80.00
Diameter between holes (mm):
W209PPB2 Height (mm): 30.16
Weight (Kg): 0.64
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 45.00
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
W209PPB5 Height (mm): 36.5
Weight (Kg):
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 31.75
Outer diameter (mm): 85.00
Diameter between holes (mm):
W210PPB6 Height (mm): 36.51
Weight (Kg):
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 28.58
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
W211PPB3 Height (mm): 33.34
Weight (Kg): 1.22
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 38.10
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
W6305-2RS C3 Height (mm): 25.4
Weight (Kg): 0.344
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 25.00
Outer diameter (mm): 62.00
Diameter between holes (mm):
W6306-2RS C3 Height (mm): 30.2
Weight (Kg): 0.563
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 30.00
Outer diameter (mm): 72.00
Diameter between holes (mm):
WIR210-31 Height (mm): 49.2
Weight (Kg): 0.74
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 49.20
Outer diameter (mm): 90.00
Diameter between holes (mm):
WIR211-33 Height (mm): 55.56
Weight (Kg): 1.113
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 52.39
Outer diameter (mm): 100.00
Diameter between holes (mm):
WIR212-39 Height (mm): 61.9
Weight (Kg): 1.25
Flange offset (mm):
Inner diameter (mm): 61.91
Outer diameter (mm): 110.00
Diameter between holes (mm):